Mua Thuốc Dễ Dàng Tại Pharmar 108

Sản phẩm sale hot nhất tuần

-20%
Hôp/Chai 50ml
Xuất xứ:
Giá gốc là: 3,059,000₫.Giá hiện tại là: 2,460,000₫.
Thuốc gây mê
-21%
Hôp/Chai 50ml
Xuất xứ:
Giá gốc là: 2,285,000₫.Giá hiện tại là: 1,796,000₫.
Thuốc gây mê
-18%
Hôp/Chai 50ml
Xuất xứ:
Giá gốc là: 2,685,000₫.Giá hiện tại là: 2,195,000₫.
Thuốc gây mê
-21%
Hôp/Chai 50ml
Xuất xứ:
Giá gốc là: 1,765,000₫.Giá hiện tại là: 1,390,000₫.
Thuốc gây mê
-11%
Hôp/Chai 50ml
Xuất xứ:
Giá gốc là: 2,050,000₫.Giá hiện tại là: 1,820,000₫.
Thuốc gây mê
-22%
Hôp/ Lọ 20 Viên
Xuất xứ:
Giá gốc là: 820,000₫.Giá hiện tại là: 640,000₫.
Điều trị mất ngủ
-20%
Hôp/Chai 50ml
Xuất xứ:
Giá gốc là: 3,059,000₫.Giá hiện tại là: 2,460,000₫.
Thuốc gây mê
-21%
Hôp/Chai 50ml
Xuất xứ:
Giá gốc là: 2,285,000₫.Giá hiện tại là: 1,796,000₫.
Thuốc gây mê
-18%
Hôp/Chai 50ml
Xuất xứ:
Giá gốc là: 2,685,000₫.Giá hiện tại là: 2,195,000₫.
Thuốc gây mê
-21%
Hôp/Chai 50ml
Xuất xứ:
Giá gốc là: 1,765,000₫.Giá hiện tại là: 1,390,000₫.
Thuốc gây mê
-11%
Hôp/Chai 50ml
Xuất xứ:
Giá gốc là: 2,050,000₫.Giá hiện tại là: 1,820,000₫.
Thuốc gây mê
-22%
Hôp/ Lọ 20 Viên
Xuất xứ:
Giá gốc là: 820,000₫.Giá hiện tại là: 640,000₫.
Điều trị mất ngủ

Sản phẩm bán chạy

-20%
Hôp/Chai 50ml
Xuất xứ:
Giá gốc là: 3,059,000₫.Giá hiện tại là: 2,460,000₫.
Thuốc gây mê
-21%
Hôp/Chai 50ml
Xuất xứ:
Giá gốc là: 2,285,000₫.Giá hiện tại là: 1,796,000₫.
Thuốc gây mê
-18%
Hôp/Chai 50ml
Xuất xứ:
Giá gốc là: 2,685,000₫.Giá hiện tại là: 2,195,000₫.
Thuốc gây mê
-21%
Hôp/Chai 50ml
Xuất xứ:
Giá gốc là: 1,765,000₫.Giá hiện tại là: 1,390,000₫.
Thuốc gây mê
-11%
Hôp/Chai 50ml
Xuất xứ:
Giá gốc là: 2,050,000₫.Giá hiện tại là: 1,820,000₫.
Thuốc gây mê
-22%
Hôp/ Lọ 20 Viên
Xuất xứ:
Giá gốc là: 820,000₫.Giá hiện tại là: 640,000₫.
Điều trị mất ngủ
-18%
Hôp/ Lọ 50 Viên
Xuất xứ:
Giá gốc là: 2,050,000₫.Giá hiện tại là: 1,680,000₫.
Điều trị mất ngủ
-20%
Hôp/Chai 250ml
Xuất xứ:
Giá gốc là: 2,240,000₫.Giá hiện tại là: 1,790,000₫.
Thuốc gây mê
-32%
Hôp/Chai 500mg/20g
Xuất xứ:
Giá gốc là: 1,420,000₫.Giá hiện tại là: 965,000₫.
Thuốc gây mê
-13%
Hôp/Chai 0.8mg/20mg
Xuất xứ:
Giá gốc là: 1,565,000₫.Giá hiện tại là: 1,360,000₫.
Thuốc thôi miên

BẢO VỆ

Sức khoẻ người thân

BẢO VỆ

Sức khoẻ người thân